hisszük

Jézus Isten fia

Hisszük, hogy Jézus Krisztus az élő Istennek fia, és azért jött le a földre, hogy egy élő kapcsolatunk lehessen Istennel.

Ésaiás 9:6-7

Máté 3:16-17

Márk 16-17

János 12:48-50

A Biblia igaz

Hisszük, hogy tisztelnünk és követnünk kell a Biblia tanítását, hogy valóban Krisztus követőjének mondhassuk magunkat.

Apostolok 2:37-38

Római 6:4-5

János 7:38-39

II. Timótheus 3:16

Bűnbe születünk

Hisszük, hgy minden ember bűnbe születik, és Jézus Krisztus áldozatán keresztül vált elérhetőve a megbocsátás számunkra.

Apostolok 17:30

Római 5:12-17

I Korinthus 6:11; 15:22

Zsidók 9:12-14

Az út az

Üdvösséghez

a bibliában van

"37. Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?

38. Térjetek meg1 és keresztelkedjetek2 meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bûnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek3 ajándékát."

- Apostolok 2:37-38 -

1.

térj meg

a szívedben

A megtérés...

Mikor megváltoztatod a gondolkodásmódodat, megbánod eddigi bűnös életed és elfogadod, hogy a Bilia azt mondja, mind vétkeztünk, bűnben éltünk, és a saját testi gondolatainkat követtük Ő nélküle.

Római 3:23

Apostolok 2:38

Apostolok 3:19

Lukács 11-24

2.

merítkezz be

teljes vízalámerüléssel ahogy Jézus tette

Merítkezz be telljes vízalámerüléssel...

Jézus megmutatta a bemerítkezés fontosságát példát mutatva nekünk, habár ő nem volt bűnös. Teljesen víz alá merült.

Máté 3:13-17

II Korinthus 5:21

A bemerítkezés engedelmességet mutat. A Bilia úgy említi, mint jó lelkiismeret keresése Istennel

I Péter 3:21

Apostolok 8:35-38

Apostolok 10:44-48

Jézus azt tanította, hogy a bemerítkezés elengedhetetlen része az újraszületésnek. A régi életünk eltemetését szimbolizálja

János 3:3-5

Apostolok 2:37-38

Római 6:4-6

3.

Vedd a

Szentlélek

ajándékát

A Szentlélek bizonyítékaként egy teljesen új idegen nyelven kezdhetsz el szólni, ahogyan azt a Bibliában olvashatjuk

Isten ereje tud téged teljessé tenni. Gyógyítások és csodák fogják megválaszolni az imáidat.

A Szentlélek...

...pünkösd napján lett kiöntve először majdnem 2000 évvel ezelőtt. Ugyan ez a tapasztalat van neked is megígérve!

Apostolok 1:4-8

Apostolok 2:1-4

Apostolok 2:37-39

...a Bibliában olvasható bizonyítéka a nyelveken szólás. Egy nyelv, amivel közvetlen Istennel tudunk kommunikálni.

Apostolok 19:1-7

I Korinthus 14:2

Apostolok 10:44-46

János 4:23-24

...meg tudja változtatni az életedet! Isten ereje tud téged teljessé tenni. Gyógyítások és csodák fogják megválaszolni az imáidat.

Márk 16:15-20

Apostolok 1:8

Apostolok 3:1-9

gyere és

tapasztald meg