🠋
Kell nyelveken szólnom?
Hogy miért kell az embernek nyelveken szólnia. Gyakran ezzel a hasonlattal válaszolok...
Sokszor megkérdeztek már, hogy miért kell az embernek nyelveken szólnia. Gyakran ezzel a hasonlattal válaszolok: hogyha gyilkossággal vádolnának, keresnél egy ügyvédet, hogy képviseljen a bíróságon. El tudnád mondani a történetet a saját szemszögedből, és ő előadná azt a bírónak olyan módon és olyan jogi nyelvet használva, amivel a bíró elégedett lenne. A túloldalon ott lenne az ügyész vádakat emelve ellened a bíró előtt. Hogyha nem jó az ügyvéded, akkor bűnösnek fognak ítélni. Jogi alapelveink nagy része a Bibliából jön, egészen az ügy mellett vagy ellen tanúskodók számától az esküdtszékig.A bibliai alap ehhez a hasonlathoz a Római 8:26 „Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erõtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 27 A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.”

1 Kor. 14:14 „Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.”

Zsidók 4:15 „Mert nem oly fõpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bûnt. 16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas idõben való segítségül.”

Máté 10:32 „Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek elõtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám elõtt; 33 A ki pedig megtagad engem az emberek elõtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám elõtt.”A legszomorúbb része a történetnek az volt, hogy az egyik ember, aki feltette ezt a kérdést, Szentlélektelt volt. Egy afrikai pünkösdi egyházból volt, ahol azt mondták neki, hogy jó, ha szól nyelveken, de nem szükséges. Úgy tűnik, a pünkösdi egyházak nem akarják, hogy a nyájuk olvassa a Bibliát és Lélekben imádkozzon, mert olyan kérdéseket tennének fel a vezetőiknek, amelyeket nem akarnak megválaszolni.

Amikor az emberek elkezdik elveszíteni az utat az Úrban, gyakran az első jel, hogy abbahagyják a Lélekben való imádkozást. Mindannyian visszatérhetünk az alapértelmezett beállításhoz, ami természetes és nem lelki; hogyha ez történik, a közbenjárás megáll a nevünkben. Talán a bírósági hasonlat vonatkozik az ítélet napjára; talán, mi szentek leszünk a bírók. 1. Kor. 6:2 „Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg?...” Nem mondhatom, hogy ez biztos, de ez nem csak az ítélet napjáról szól, hanem a mindennapokról. Remélem, ez a néhány gondolat segít megformálni a választ, hogyha megkérdeznek ugyanerről.