Jézus parancsa: Térj meg! Merítkezz be teljes vízalámerítéssel és vedd a Szentlélek ajándékát.

János Evangéliom 3. fejezet.

"Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek."

Isten - Jézus Krisztus - az életünk alapja a hit, mely Isten szaván a Biblián nyugszik | Zsófi

Zsófi

„… azt mondtam magamban, ennyi véletlen nem lehet…”

KÉRDÉSEIRE MEGTALÁLTA A VÁLASZOKAT, ÉS KÖZBEN MEGGYÓGYULT MIGRÉNES FEJGÖRCSÖKBŐL.

Isten - Jézus Krisztus - az életünk alapja a hit, mely Isten szaván a Biblián nyugszik | Sándor

Sándor

„… nagyon büszke ember voltam és csak a saját erőmben bíztam…”

KORÁBBAN CSAK SAJÁT MAGÁBAN BÍZOTT. HOSSZAS VÍVÓDÁS UTÁN MEGTÉRT, MEGKERESZTELKEDETT ÉS MEGKAPTA A SZENTLELKET. A KERESZTELKEDÉSE KÖZBEN MEGGYÓGYULT VÉRMÉRGEZÉSBŐL, MAJD KÉSŐBB GYOMORFEKÉLYBŐL ÉS HÁT FÁJDALMAKBÓL.

Isten - Jézus Krisztus - az életünk alapja a hit, mely Isten szaván a Biblián nyugszik | Zoltán

Zoltán

„… úgy éreztem haza érkeztem…”

MIELŐTT AZ ÚRBA JÖTT, STRESSZES ÉLETET ÉLT ÉS EMIATT RENDSZERESEN KÁROMKODOTT. ÚJJÁSZÜLETÉSÉT KÖVETŐEN ELTŰNT ÉLETÉBŐL A STRESSZ, ÉS TÖBBÉ MÁR NEM SZITKOZÓDOTT.

Isten - Jézus Krisztus - az életünk alapja a hit, mely Isten szaván a Biblián nyugszik | Nigel

Nigel

„… egy barátom, aki jó ember volt meghalt rákban, és féltem, mert tudtam, hogy rossz ember vagyok…”

RENDSZERESEN IVOTT, DOHÁNYZOTT ÉS DROGOZOTT. MIUTÁN MEGKAPTA A SZENTLELKET, MINDEZEKET ABBAHAGYTA.

Isten - Jézus Krisztus - az életünk alapja a hit, mely Isten szaván a Biblián nyugszik | Matthew

Matthew

„… az Úrban nevelkedtem fel Ausztráliában. Mindig tudtam, hogy Isten létezik…”

PÉKSÉGBEN A KEZE KERESZTÜLMENT EGY TÉSZTANYÚJTÓN. AZ ORVOSOK AZT MONDTÁK, KÉT HÉTIG NEM TUDJA MAJD HASZNÁLNI A KEZÉT. KÉT NAP MÚLVA TELJESEN FELÉPÜLT.

Isten - Jézus Krisztus - az életünk alapja a hit, mely Isten szaván a Biblián nyugszik | Edina

Edina

„… nagyon elveszett és szomorú tinédzser voltam, de miután újraszülettem, én is boldog lettem, és már tudom, hová tartozom…”

MEGGYÓGYULT DEPRESSZIÓBÓL ÉS ÍNHÜVELYGYULLADÁSBÓL.

Isten - Jézus Krisztus - az életünk alapja a hit, mely Isten szaván a Biblián nyugszik | Renáta

Renáta

„… nagyon szerető családban nőttem fel…”

TÁVOL KERÜLT A CSALÁDI FÉSZEKTŐL, ÉS EGY NAGYON ERŐS DEPRESSZIÓ ALAKULT KI NÁLA. KÉSŐBB EGYEDÜL KAPTA MEG A SZENTLELKET. MÁSNAP ÉSZREVETTE, HOGY MEGGYÓGYULT DEPRESSZIÓBÓL ÉS BULÉMIÁBÓL. SOHA NEM GONDOLTA, HOGY CSALÁDJA LEHET. MEGHÁZASODOTT ÉS HÁROM GYERMEKE VAN.

Isten - Jézus Krisztus - az életünk alapja a hit, mely Isten szaván a Biblián nyugszik | Mónika

Mónika

„… mindig olyan személyes kapcsolatra vágytam Istennel, amiről a Bibliában olvastam, Dávid király, Ábrahám, és Mózes történeteiben…”

MEGGYÓGYULT EMLŐ ÉS AGYDAGANATBÓL. HÁROM VETÉLÉST KÖVETŐ TERHESSÉGE BIOLÓGIAI KÉPTELENSÉG VOLT. GYÖNYÖRŰ, EGÉSZSÉGES GYERMEKET HOZOTT A VILÁGRA.

Isten - Jézus Krisztus - az életünk alapja a hit, mely Isten szaván a Biblián nyugszik | Marcsi

Marcsi

„… mint egy utolsó szalmaszál, Istenhez fordultam…”

AZ ORVOSOK LETETTEK RÓLA, MIVEL SZERVEZETE TELE VOLT CISZTÁKKAL ÉS NEM VÁLLALTÁK A MŰTÉTET. GYAKRAN ELVESZÍTETTE AZ ESZMÉLETÉT. CSALÁDJÁVAL MÁR A TEMETŐT KERESTÉK, AHOVA ELTEMETIK MAJD. EKKOR HALLOTTA AZ EVANGÉLIUMOT. ÚJJÁ SZÜLETETT ÉS TELJESEN MEGGYÓGYULT.

Isten - Jézus Krisztus - az életünk alapja a hit, mely Isten szaván a Biblián nyugszik | Gabriella

Gabriella

„… mikor a férjem azt mondta újjá született, nagyon kinevettem…”

ÚJÁ SZÜLETÉS ELŐTT ARRA GONDOLT, HOGY MEGTESZI, HISZEN ISTEN KÉRI ÉS TUDTA, HOGY MINDEZ IGAZ. DE HA BESZÉLNE ERRŐL BÁRKINEK IS, BIZTOS BOLONDNAK TARTANÁK. AMIKOR HAZAÉRT, ANYUKÁJA MEGKÉRDEZTE MI TÖRTÉNT VELE, KINYITOTTA A SZÁJÁT ÉS CSAK FOLYT BELŐLE ISTEN SZAVA. MA SINCS EZ MÁSKÉPP.

Isten - Jézus Krisztus - az életünk alapja a hit, mely Isten szaván a Biblián nyugszik | Erzsike

Erzsike

„… az orvosom mindig azt kérte tőlem, inkább azt mondjam, hogy mi az, amivel nincsen baj…”

TÖBB ALKALOMMAL VOLT SZÍVINFARKTUSA, EZÉRT PACEMAKERT KAPOTT. RENGETEG MÁS BETEGSÉGGEL IS KÜZDÖTT. MIÓTA A KÖZÖSSÉGBE JÁR, TELJESEN MEGGYÓGYULT. A SZÍVE ÚJRA MŰKÖDIK, A PACEMAKERT ELTÁVOLÍTOTTÁK.

Isten - Jézus Krisztus - az életünk alapja a hit, mely Isten szaván a Biblián nyugszik | András

András

„… fiamat mindenképpen el akartam ebből a közösségből csalni, de nem sikerült…”

KEMÉNYSZÍVŰ EMBER VOLT, A KERESZTELÉST KÖVETŐEN ELSÍRTA MAGÁT. MÉG A KERESZTELŐ KÁDBAN MEGGYÓGYULT SZÍVBETEGSÉGÉBŐL.

János evangéliuma 3/3-7

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 

6. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Apostolok cselekedetei 2/38-41

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. 

39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!

41. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

Apostolok cselekedetei 10/44-48

44. Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet.

45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:

47. Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképpen mi is?

48. És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

Márk evangéliuma 16/15-20

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

20. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

Feléledési közösség

Feléledési közösség

Budapest, Mester utca 72.

Kaye Christopher pásztor (HU, ENG)
06 (30) 932-1847

Fekete Zoltán(HU, ENG)
06 (20) 430-7657

Robin Matthew(HU, ENG)
06 (30) 423-8303

info@revival.hu

2016 Copyright | Feléledési Közösség
www.revival.hu

Time: 0.0789 ms | Memory: 4.96MB | Version: 2.0