🠋
A Biblia és a koronavírus
Könnyű összekötni a kettőt, nem igaz? A járvánnyal, ami átsöpör az egész földön szinte túl könnyűnek tűnik emlékeztetni az embereket arra, hogy a Biblia megjósolta, hogy ilyen események fognak történni. Gyakran hallhatunk egy értelmes magyarázatot rá válaszként, amivel el lehet hessegetni az ilyen gondolatokat, minthogy elkerülhetetlen, hogy valamikor legyenen járványok. Vagy fárasztó "világvége hirdetők" esetleg okoskodó "Szent fazekak”, akik ilyennel jönnek.

De úgy gondolom, hogy a jelenlegi krízis mértéke több szempontból is indokolja, hogy ránézzünk a Bibliai próféciákra.

Például: Lukács evangéliumában (21. rész 5-36), mikor Jézus Jeruzsálemben van, és a szolgálata végéhez közeledik, a megfeszítése előtt figyelmet fordít arra, hogy egy részletes képet kapjunk arról, amit most úgy nevezünk, "Az utolsó idők" és "Jézus visszatérése".

Lukács doktor volt, Pál "ama szeretett orvos"-ként hivatkozik rá (Kolossébeliekhez 4:14). Ízléses, gördülékeny és tekintélyes görög nyelvezetben ír. A legkiválóbbnak nevezik a történetírók közül az evangéliuma és az Apostolok Cselekedetei írása miatt.

Egyértelműen nem esik túlzásokba, mégis egy megrémítő listát kapunk Krisztus üzenetéből "arról, ami eljövendő". Azt írja, (11) "És mindenfelé éhségek és döghalálok, és rettegések és nagy jelek lesznek". Majd (25) "A földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog".

Lukács nagyon kifejezően rögzítette a bizonyosságot, amivel Krisztus beszél, és a prófétai szavak egybe vágnak Máté és Márk párhuzamos részeivel.

Lehetne vitatkozni azzal, hogy mindig is voltak éhségek, döghalálok, földrengések, satöbbi, így bárki, aki ezt jósolja, elégé biztonságban van a szavaival, mint egy próféta. De ez nem valószínű, hogy arra győzné meg az embereket, hogy "Készülj fel", "Vigyázzatok azért" és hogy "Nézzetek fel". Nem, ami itt le van festve, az a társadalmi felfordulás, nagy körben elterjed dögvész és gyakori háborúk egy figyelemreméltó, jelentős és intenzív időszaka, természeti katasztrófák és szokatlan, heves időjárási jelenségek között.

Mi most egy ilyen időszakban vagyunk. És ennél csak rosszabb lesz. Az összefogott nemzetek és vezetőik merész, őszinte és jól átgondolt törekvései ellenére, ez csak rosszabb lesz.

Mikor a Bibliai beszámolókat olvassuk, Mátét, Márkot, Lukácsot, valamint Pál és Péter bizonyos leveleit, csak úgy mint néhány kulcsfontosságú részét a Jelenések, Dániel és Ésaiás könyvének, mind meggyőző módon egybevágnak. Valóban olyan időkre világítanak rá, amilyeneket ma élünk.

Természetesen nem meglepő, hogy minden generáció az Apostolok Cselekedeteinek könyve óta kereste a jeleket a versekben és a saját társadalmukban, ami meggyőzhetné őket arról, hogy ők azok, akik láthatják "Jézus visszatérését".

A várakozás és elvárás a remény legközelebbi barátai, és sokszor csalóka hajnalhoz vezetnek, de legalább arra ösztönöznek, hogy tovább keress és figyelj.

Az egyház várja és reméli Jézus visszatérését 2000 éve. Nekünk ez egy elég hosszú idő, de a Biblia azt mondja, hogy Istennek olyan, mint két nap. (II Péter 3:8)A versek türelemre tanítanak minket. Jézus arra kért minket, hogy maradjunk ébren és éberen, hogy emeljük fel a tekintetünk. "Úgy fog eljönni, mint éjjeli tolvaj" (II Péter 3:10) és mint „Villámlás, ami napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig" (Máté 24:27), de az biztos, hogy a visszatérését megelőző jelek nyilvánvalóak lesznek.

Talán tévedünk a pontos időről, hiszen "Sem a napot, sem az órát nem tudjátok" (Máté 25:13), de nehéz rámutatni egy olyan időszakot a történelemben, ami így beteljesíti Krisztus figyelmeztetését és próféciáját, mint amit mi látunk most magunk körül.

Vagy jók vagyunk vagy rosszak. A kettő között nincs semmi. Ne érjen az utolsó nap a rossz oldalon!Pár vers még az utolsó időkről:

Lukács evangéliuma 21:5-36

Márk evangéliuma 13:1-37

Máté evangéliuma 24:1-51

Timóteushoz írt 2. levél 3:1-15

Péter 2. levele 3:1-14

Jelenések könyve 18:1-24

Ésaiás könyve 24-1-23

Dániel könyve 11, 12 részHa többet szeretnél tudni az "Idők jelei"-ről, vagy ami még fontosabb, arról hogy mit kell tenned – még mielőtt Jézus visszatér -, hogy üdvözülhess, keress fel minket.

info@revival.hu

www.revival.hu

Facebook.com/feleledes/

Instagram.com/feleledesi_kozpont