🠋
Okok, hogy boldog és bizakodó légy
Jézus azt mondta, hogy légy boldog!
Ha már újraszülettél, tudod mi az igazi öröm. Jézus is azt mondta, hogy légy boldog. Mégis vannak olyanok, akik azt mondják, ’Mégis minek örülheték?’vagy ’Te nem érted, min megyek keresztül’ vagy ’Az én helyzetem más’. Nos, bármit is mondunk időnként, Jézus adott négy elég jó okot arra, hogy bizakodóak és boldogok tudjunk lenni és minden alkalommal látni fogjuk, hogy azt mondta ’Bízzál’; megadja az okot, hogy miért és utána azt is megmondja, hogy hogyan kell előre menni. Nézd meg magad!

MÁTÉ 9:2, 6 „…Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid…Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza.”
Összefoglalóm: Örülj, mert Isten megbocsátotta neked a te bűneidet! Most kelj fel és menj!

MÁTÉ 14: 27, 29 „…Bízzatok; én vagyok, ne féljetek! ...Jövel! ...”
Összefoglalóm: Örülj, mert Ő a te Megmentőd; ne félj a vihartól, felül tudsz emelkedni rajta, mint ahogy Jézus is tette.

JÁNOS 16: 33 „…bízzatok: én meggyőztem a világot.” Itt nem követi utasítás arról, hogy mit tegyünk.
Összefoglalóm: Örülj, Jézus már győzött, és veled vajon mi a helyzet?

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 23: 11 „A következő éjszakán pedig melléállván néki az Úr, monda: Bízzál Pál! Mert miképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned.”
Összefoglalóm: Örülj, mert Isten melletted áll, amikor szembe kell nézned a következő evangéliumi kihívással, mint ahogy eddig is ott volt melletted. Semmi sem változott.

Nos, ez csak néhány ok arra, hogy boldogok legyünk. Hogyha ezek a Jézustól származó indokok nem elegek arra, hogy vidámak legyünk, akkor az örömünket egyértelműen valahova máshova helyeztük el, és ezek azok a helyek, ahol elveszítjük a reményt és csalódottak leszünk.

Végül nézzük meg Jézus szavainak fő pontjait:

BOLDOGOK LEHETÜNK, MERT: Isten megbocsátott nekünk, Jézus a mi Megmentőnk, aki már legyőzött mindent, és mindig velünk van, bármi is álljon az utunkba.

EZEKET MEGÉRTVE, TUDJUK, MIT KELL TENNÜNK: Keljünk fel és menjünk; ne féljünk, meg tudjuk csinálni azt, amit Jézus is tett; győzhetünk, mert Ő már győzött, és szembe tudunk nézni az újabb kihívásokkal az evangéliumért.

Ezért lássunk is hozzá! Hogyha még nem születtél újra, itt lehet a remek alkalom, hogy te is megtedd, és te is tapasztald az életedben a valódi örömöt.