Jézus parancsa: Térj meg! Merítkezz be teljes vízalámerítéssel és vedd a Szentlélek ajándékát.

János Evangéliom 3. fejezet.

"Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek."


„Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” (Lukács 11:9)

- Lee Finney -Kérj, keress, kopogtass

„Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” (Lukács 11:9)

Hogyha a kontextust nézzük, Jézus az imáról beszél, és különösen arról, amikor valaki Istenhez imádkozik a megígért Szentlélekért (1-13 versek). A felszínen úgy tűnik, hogy ugyanarról a dologról beszél háromszor. De ha közelebbről megnézzük, akkor kiderül, mi a megfelelő hozzáállás kulcsa, amikor Isten Lelkét szeretné valaki megkapni.

Kérj: Az első lépés, hogy beismerd, hogy nem tudsz mindent. A tudásunk nagy része abból jön, hogy a megfelelő kérdést tesszük fel.

Keress: Keresel valamit. Hogyha megkérdezted, akkor nyilvánvalóan keresel valamilyen utasítást.

Kopogtass: Amint megkaptad az utasítást, Isten megmutatja a megfelelő irányt (az ajtót, amin keresztül kell menni). Ezután már a küszöbön állsz, és rád vár a lehetőség, hogy belépj. Vajon cselekszel, hogy ezt kiderítsd vagy nem?

Szóval, nem jó úgy kérni, hogy nem állsz készen arra, hogy hallgass az utasításokra, és vajon mire jók az utasítások, hogyha nem követed, és nem viszed véghez őket? Ez részletesen bemutatja a megtérés összetevőit, és a megtérés pontosan a megfelelő hozzáállás ahhoz, hogy valaki megkapja Isten megígért Szentlelkét.

Összefoglalva, nem csoda, hogy Jézus a tolakodásról beszél! Ez egyfajta szégyenlősség nélküli kitartás a jó hozzáállásban, ami nem adja fel a harcot. Soha. Tehát, hogyha ismersz valakit - vagy éppen te vagy az -, aki szeretné megkapni a Szentlelket, akkor bátorítsd: Menj addig, amíg meg nem kapod, és ne hagyd abba az imát, ha már egyszer megkaptad!

 

János evangéliuma 3/3-7

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 

6. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Apostolok cselekedetei 2/38-41

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. 

39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!

41. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

Apostolok cselekedetei 10/44-48

44. Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet.

45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:

47. Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképpen mi is?

48. És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

Márk evangéliuma 16/15-20

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

20. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

Feléledési közösség

Feléledési közösség

Budapest, Mester utca 72.

Kaye Christopher pásztor (HU, ENG)
06 (30) 932-1847

Fekete Zoltán(HU, ENG)
06 (20) 430-7657

Robin Matthew(HU, ENG)
06 (30) 423-8303

info@revival.hu

2016 Copyright | Feléledési Közösség
www.revival.hu

Time: 0.0596 ms | Memory: 3.03MB | Version: 2.0