Jézus parancsa: Térj meg! Merítkezz be teljes vízalámerítéssel és vedd a Szentlélek ajándékát.

János Evangéliom 3. fejezet.

"Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek."

Fényképek

Gyermek tábor - a teljes csapat
Gyermektábor - beszélgetések jó hangulatban
... és ez is Isten műve!
Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?
Nyári nemzetközi tábor - Wasserkuppe
Nyári Istentisztelet a szabadban
Piknik az Öbölben
Fóti evangelizálás - terjed az Úr szava
Növekszik a közösség - Fóti teremnyitó
Enni az Úrban is kell... de tényleg csak zöldséget? :-)
Imádkozás Szen Lélekért
A gyerekekkel külön is foglalkozunk
Fényképek
Gyerekek is velünk énekelnek
Pihenésre is jut idő ...
..de akkor is közösségben vagyunk
Egy igaz barát :-)
2013 Tavaszi Tábor csoportkép
Dicsőséget éneklünk az Úrnak
A gyülésteremben
2013 Tavaszi Tábor plakát
Keresztelünk, ahogy a biblia írja
Zéfi és Béla esküvője
Zsófi és Péter esküvője
Világvége Próféciák és mai hírek Izraelrol
2012 Téli tábor Magyarországon
Merthogy mi boldogok vagyunk!
2012 Téli tábor Magyarországon
Így is hálát adunk Istennek
Ar aratás gyümölcsei

Magyar Feléledési Közösség vezetői

Kaye Christopher, pásztor
Robin Matthew
Fekete Zoltán
Taylor Nigel
Kiss Ferenc

Nemzetközi képek

2012 Nyári nemzetközi tábor, közösségben a legjobb!
Nemzetközi Téli Tábor Anglia
Nemzetközi Téli Tábor Németország
Piet Visser pásztor
Wippon Goodfrey, pásztor az ausztrál közgyulésen
Kulhmann John, pásztori tanács elnöke az ausztrál közgyulésen
Ausztrál közgyulés

Arhívum

Első magyarországi Istentisztelet (1993)
Kis gyerekek, akik azóta már felnőttek
Első saját terem megnyitása Dordrechtben, Hollandia (1995)
Első saját terem megnyitása Dordrechtben, Hollandia (1995)
Egyesület célja. Bejegyezve 2002.05.15-én
Kinevezési dokumentum. Kaye Christopher kinevezése magyarországi képviselonek, Kuhlmann John pásztori tanács elnökének aláírásával

János evangéliuma 3/3-7

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 

6. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Apostolok cselekedetei 2/38-41

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. 

39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!

41. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

Apostolok cselekedetei 10/44-48

44. Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet.

45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.

46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:

47. Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképpen mi is?

48. És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

Márk evangéliuma 16/15-20

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

20. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

Feléledési közösség

Feléledési közösség

Budapest, Mester utca 72.

Kaye Christopher pásztor (HU, ENG)
06 (30) 932-1847

Fekete Zoltán(HU, ENG)
06 (20) 430-7657

Robin Matthew(HU, ENG)
06 (30) 423-8303

info@revival.hu

2016 Copyright | Feléledési Közösség
www.revival.hu

Time: 0.0654 ms | Memory: 3.07MB | Version: 2.0